Talented

Aarthi Hariharan

Aanya Gupta

Akhil Joondeph

Anisha Bhargava

Anjanaye Jariwala

Anshi Saxena

Archana Ganesan

Bahaar Bhatia

Bhavana Ravisankaran

Divya Gandhi

Gia Sanan

Johney (James Asokan)

Passionate

Kiraan Binu

Liya Abil

Lovina Kodwaney

Madhumita Deshpande

Manya Bhargava

Montre Bhiwandiwala

Naisha Desai

Nikita Nair

Committed

Nikita Chitre

Prapti Patel

Pratik Daftary

Preeti Gupta

Rashmi Deshmukh

Reena Desai Shah

Rekha Arora

Rohith Sankarraman

Dedicated

Saniah Khatri

Sanika Pande

Sanjana Thodupunoori

Shobana Shankar

Shweta Inamdar

Shweta Menon

Tiana Salvi

Twaritha Vijay

Yati Nair